Palad

Tarjouskori

Palad

Tarjouskori
Search

InstagramFacebookYouTubeLinkedinEmail

Uutinen

Mihin suunnittelija tarvitsee empatiaa?

21.11.2023

Kalustesuunnittelijan on osattava kuunnella tilaajan tarpeita: millaisille ihmisille, millaiseen tilaan ja mihin käyttöön kaluste tulee? Empatian avulla suunnittelija voi asettua muiden ihmisten asemaan ja tarkastella tilaa ja kalusteen ominaisuuksia heidän näkökulmastaan.

”Empatian avulla rakennetaan luottamuksellinen asiakassuhde, jossa suunnittelija kykenee ymmärtämään asiakkaan näkökulmaa ja tarpeita. Asiakkaan asemaan asettumalla suunnittelija auttaa asiakasta tiedostamaan ja sanallistamaan, millaisia ominaisuuksia asiakas kalusteelta kaipaa ja tarvitsee”, sanovat Paladin suunnittelijat Jaana Partanen ja Heikki Lamusuo.

Empatia on tärkeä osa tarvelähtöistä kalustesuunnittelua ja kaiken ihmisten välisen vuorovaikutuksen perusta. Suunnittelijan empaattisuus on keskeistä asiakaskokemuksen kannalta: empaattinen suhtautuminen saa asiakkaan tuntemaan itsensä arvostetuksi ja tärkeäksi ja asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.

Empaattinen kalustesuunnittelija osaa ehdottaa asiakkaalle ratkaisuja, joita asiakas ei ehkä muutoin tulisi ajatelleeksi. Empatia auttaa kalustesuunnittelijaa etsimään yhdessä asiakkaan tai sisustussuunnittelijan kanssa kalusteratkaisun, joka sopii tilaan ja suunniteltuun käyttötarkoitukseen sekä ominaisuuksiltaan että visuaaliselta ilmeeltään.

”Empatia on Palad-kalustebrändin suunnittelussa kantavana ajatuksena. Empaattisuus näkyy kaikissa työmme osa-alueissa. Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kohtaaminen perustuu empatiaan, mutta yhtä tärkeää on empatia maapalloa ja elinympäristöämme kohtaan. Käytämme kestävällä tavalla ja mahdollisimman lähellä tuotettuja raaka-aineita ja materiaaleja, ja osallistumme kiertotalouden kehittämiseen kalustealalla. Näin jätämme maailmaan empaattisen jalanjäljen”, Partanen sanoo.

ORTOBOX-pöytä muuntautuu taittuvien, korkeussäädettävien jalkojensa ansiosta moneen eri tarpeeseen.

Kaikki Palad-kalusteet on suunniteltu vuosien varrella tarvelähtöisesti kuunnellen tilaajan ja kalusteen käyttäjien tarpeita tarkalla korvalla. Kalusteiden monikäyttöisyys on huomioitu muun muassa tuomalla muunneltavuus osaksi kalusteita: esimerkiksi ORTOBOX-pöydän korkeutta voi säätää, ja pöydän jalat voi taittaa pöytälevyn alle, jolloin pöytä muuntuu osaksi lattiaa ja esiintymislavaksi, ja ART-malliston rescue P.I.K.-istuimista jokainen istuja löytää itselleen sopivan kokoisen paikan.

”Jokainen Palad-kaluste valmistetaan tilauksesta, joten kalusteitamme voi modifioida valmistusvaiheessa sisustussuunnittelijan tai tilaajan tarpeiden mukaisesti. Kalusteiden mittakaavaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan ja kalusteisiin voidaan vaikkapa suunnitella pyörät, mikäli kalustetta tarvitsee siirrellä ja liikutella tilassa”, sanoo Lamusuo.

Muunneltavuus mahdollistaa julkisen tilan ja kotien kalusteiden monipuolisen käyttämisen erilaisissa käyttökohteissa. Liikuteltavien ja eri käyttötarkoituksiin mukautuvien huonekalujen avulla tilasta tulee aidosti monikäyttöinen, ja helposti siirrettävät kalusteet sujuvoittavat myös tilan puhtaanapitoa ja siivoojan arkea.

P.I.K.-istuimet tarjoavat eri kokoisille istujille mukavan istumapaikan. Kuva © June Witzøe

× Sulje