Palad

Tarjouskori

Palad

Tarjouskori
Search

InstagramFacebookYouTubeLinkedinEmail

Tapamme toimia

Tapamme toimia – Empaattinen jalanjälki

Muotoilemme yhteistä hyvää. Jatkuva muutos saa meidät arvostamaan kestävyyttä.

Palad-huonekalut luovat hyvää tukemalla lähialueen toimijoita.
Tarvittavat osat valmistetaan pienellä alueella lähellä toisiaan. Paikallisen ekosysteemin luominen
Paladin ympärille on osa konseptimme kivijalkaa.

P A I K A L L I S U U S
K O K O N A I S V A L T A I N E N  P A L V E L U
T A S A – A R V O

Olemme valinneet tehtäväksemme luoda ympäröivästä maailmasta harmonisemman, kauniimman ja toimivamman.
Siksi suunnittelemme kalusteita, jotka ovat sekä esteettisesti miellyttäviä, käytännöllisiä että ennen kaikkea vastuullisia.
Vastuullisuus on osa suunnittelufilosofiaamme:

Empaattinen jalanjälki on positiivinen vaikutus, jonka jätämme maailmaan –
empatiaan, yhteistyöhön ja kestävään kehitykseen pohjautuvan suunnittelun kautta.

Missiomme on parantaa ihmisten elämää. Jätämme jälkeemme empaattista jalanjälkeä
luomalla parempia ja kestävämpiä tiloja, kokemuksia sekä ympäristöjä.

Ekologinen vastuu

Ekologisuuden kulmakivenä Palad-kalusteilla on käyttäjälähtöinen muotoilu: emme suunnittele mitään turhaan,
vaan kaikki on suunniteltu tarpeeseen. Valmistamme kestäviä kalusteita Pohjois-Savossa.
Kalusteemme ovat korjattavissa, entisöitävissä sekä muunneltavissa pitkän elinkaaren varmistamiseksi.
Elinkaarensa päässä tuotteet voidaan kierrättää.

Materiaaleina käytämme läheltä hankittuja, mahdollisimman luonnonmukaisia materiaaleja,
kuten vastuullisesti tuotettua suomalaista puuta.
Tutkimme myös jatkuvasti uusia tapoja toteuttaa kalusteemme entistä vastuullisemmin.

Sosiaalinen vastuu

Palad on brändi kaiken muotoisille ja kokoisille. Luomme kalusteita tiloille isoista pieniin, ihmisille lyhyistä pitkiin
– ja kaikille siltä väliltä. Haluamme luoda merkityksellisiä kalusteita ja siten olla mukana
kehittämässä maailmaa, rakentamassa suvaitsevampaa yhteiskuntaa, lisätä ihmisten positiivisia kohtaamisia.

Palad-kalusteiden avulla luodaan hyvän olon keitaita, joissa ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin.
Ja jonne jokainen voi tulla omana itsenään.

Tahdomme yhteistyön kautta kehittää ja tukea paikallista elinkeinoelämäverkostoa
käyttämällä tuotteidemme valmistuksessa paikallisia yrityksiä ja materiaaleja.

Olemme myös mukana hyväntekeväisyystoiminnassa AID-tuotesarjalla. Tuotteiden myyntituotot
ohjataan hyväntekeväisyyteen, tällä hetkellä SOS-Lapsikylän ja Kapuan toimintaan.

 

 

× Sulje