Palad

Tarjouskori

Palad

Tarjouskori
Search

InstagramFacebookYouTubeLinkedinEmail

Tietosuojaseloste

18.4.2023

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Palad käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja. Paladilla on koska tahansa oikeus päivittää tätä tietosuojaselostetta tarpeelliseksi katsomallaan tavalla ja tiedottaa tehdyistä olennaisista muutoksista rekisteröityjä.

1. Rekisterinpitäjä

Palad / Partanen & Lamusuo Oy
Melankatu 30, 70500 Kuopio
050 4362 355
palad@palad.fi
y-tunnus 2250398-7

2. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Palad (jäljempänä myös ”me”) kerää verkkokaupan asiakkaiden henkilötietoja ainoastaan tilauksen kannalta merkittäviin tarkoituksiin, kuten tilauksen käsittelemiseen, vahvistamiseen ja toimittamiseen, asiakasviestintään ja -kommunikointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen.
Hyödynnämme verkkosivuvierailijoidemme tietoja myös analytiikkatarkoituksiin.

3. Kerättävät tiedot ja tietolähteet

Tilauspyynnön tai tilauksen tehneistä asiakkaista keräämme seuraavat tiedot:
– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– postiosoite
– puhelinnumero
– mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot
– tilaus- ja toimitushistoria
– asiakkaan ja meidän välinen kommunikointi tai reklamaatiot

Lisäksi voimme käsitellä verkkokauppakävijöiden teknisiä tietoja, kuten IP-osoite, sivujen selailussa käytetty laitetyyppi sekä liikennöinti ja sivuhistoria Paladin sivuilla.

Tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot saamme asiakkailta itseltään tilauksen yhteydessä. Verkkosivuilla kävijöiden tekniset analytiikkatiedot tallentuvat automaattisesti Google Analyticsiin.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuksien hoitamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi, paremman asiakaskokemuksen varmistamiseksi kaikissa kanavissa ja markkinointiviestinnän hoitamiseksi. Asiakkaan suostumuksella, siltä osin, kun suostumus tarvitaan, rekisteriä käytetään myös uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja tiedotteiden lähettämistä varten.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin vain ottamalla meihin yhteyttä palad@palad.fi.

5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakkaidemme henkilötietoja lain määrittelemän ajan tai siihen asti, kun se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamisen kannalta. Partanen & Lamusuo Oy arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta sisäisesti huomioiden sovellettavan lainsäädännön. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

6. Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä parantaaksemme sivujen käytettävyyttä ja toimintaa. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

7. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen luovuttaminen

Emme luovuta henkilötietoja Partanen & Lamusuo Oy:n ulkopuolisille osapuolille lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:
– oikeudelliset syyt
– palveluntarjoajat (esim. kuljetuspalvelu ja verkkomaksujen välittäjä)
– reklamaatiotilanteessa Palad-malliston tuotteen valmistajalle

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Henkilöllä, jonka tietoja kerätään rekisteriin, on oikeus:
– tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen
– rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä
– peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle
– tehdä valitus valvontaviranomaiselle
– kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Tietoturva

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

× Sulje